Informace

ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE

7:30 – 8:30 příchod dětí, volné hry, individuální práce s dětmi
8:30 – 9:00 příchod dětí, volné hry, individuální práce s dětmi
9:00 – 9:30   ranní říkánky, seznámení dětí s celodenním plánem
9:30 – 10:30   kreativní a smyslové hry, činnost dle vzdělávacího plánu
10:30 – 12:00 pohybové aktivity, za příznivého počasí pobyt venku
12:00– 12:30  hygiena, oběd
12:30 – 12:45    čištění zoubků, ukládání k odpolednímu spánku
12:45 – 13:45 čtení a poslech pohádky, odpolední odpočinek, speciální program pro děti, které neusnou – pro starší plnění pracovních listů
13:45 – 14:00  hygiena, odpolední svačinka
14:00 – 15:00  odpolední aktivity (zaměření dle dne- joga pro děti, angličtiny, hýbánky, logopedie, výtvarná činnost, zdravotní kroužek)
15:00 – 17:30  volné hry dětí dle vlastního výběru, individuální práce s dětmi
17:30 a dále  odchod dětí, kroužky dle rozpisu

Každý měsíc s dětmi střídáme jiný výukový plán, který tvoří dohromady 12 témat dle určitých měsíců. Jeden měsíc (jedno téma) je potom rozděleno na 4 okruhy, tudíž každý týden disponujeme samostatným výukovým blokem. Každodenní výchovný a vzdělávací program rozvíjí kognitivní funkce u dítěte a podporuje jeho rozumovou, výtvarnou, jazykovou a pohybovou činnost. Všechny činnosti jsou  přizpůsobovány věku a dané vývojové etapě, kterou dítě prochází. Seznam  výukových témat i jednotlivých bloků najdete u nás ve školce k nahlédnutí. Rozpis odpoledních kroužků od 17:30 naleznete v kategorii zájmové kroužky. Rádi Vás potkáme, můžete si přijít vyzkoušet i jednorázově.