Zájmové kroužky

U nás najdete pestrou škálu kroužků a zábavy pro všechny, vybere si každý!

LOGOPEDIE

Logopedie pochází z řeckého slova logos, což v překladu znamená slovo. Paidea je výchova. Je to obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovou, vzděláním a komunikací. Našim cílem je co nejlépe připravit Vaše děti nenásilnou formou na školní léta. První slůvka se objevují již koncem prvního roku, jsou většinou dvojslabičná a opakující se. Mezi prvním a druhým rokem se zvětšuje slovní zásoba. Důležitý je třetí rok, kdy se začínají tvořit jednoduché věty, je důležité nepodcenit výslovnost. Vývoj řeči končí mezi šestým a sedmým rokem životem, daleko snadnější je, správný mluvní vzor (navodit správnou výslovnost hlásek), než odstranit špatně vyslovené hlásky. Speciální pedagog na logopedii dochází k nám do hlídacího centra, v odpoledních hodinách, kde probíhá skupinová terapie před obrovským zrcadlem, nenásilnou a hravou formou. Správná výslovnost, provází člověka celým životem, komunikace je důležitý bod. Logopedie se rozvíjí současně se školskými dovednostmi.

Máme vypsaný i odpolední kurz logopedie, individuálně pro rodiče s dětmi v odpoledních hodinách, přihlášku naleznete v sekci kroužky. Na odpolední kurz je nutné, aby s dětmi docházel jeden zákonný zástupce a byl celou dobu přítomen.

ANGLIČTINA

Angličtina je mezinárodní jazyk, kterým se dorozumíte všude. Je důležité u dítěte rozvíjet anglický jazyk, již v ranném věku, aby si řeč osvojilo. Pedagogický pracovník na anglický jazyk, dle vývojového stádia učí děti základní slovíčka hravou formou. Angličtinu máme na programu pro děti v hlídacím centru v odpoledních hodinách nebo můžete navštívit odpolední kroužek.

Odpolední kurz AJ najdete také v sekci kroužky. Jedná se o kurz pro děti od 3-6ti let.

KROUŽEK MALÁ PANÍ DOKTORKA/MALÝ PAN DOKTOR

Cílem kroužku je s dětmi docílit toho, aby měli pojem o tom, co je čeká u paní doktorky/pana doktora a aby si osvojili hygienické návyky, které jsou základ. Každý dostane svůj kufřík a z domu si přinese svého plyšáčka, kterého bude ošetřovat. Zdravotnický personál, který děti vede je tak naučí osvojit si správné hygienické návyky, jak si správně umýt ruce, vydezinfikovat ránu a jaké jsou druhy vážného zranění a spoustu dalšího. Budou se také seznamovat s nástroji v kufříku –  např.: fonendoskop, injekce- kterou dostávají u pana doktora atd. V poslední řadě si děti osvojí správnou techniku čištění zubů, není to povinné, ale budeme rádi, když dětem kromě plyšáčka přibalíte i zubní kartáček. Tento kurz probíhá pro děti v hlídacím centru.

Najdete ho i v odpoledních hodinách, prosím na tento kurz se taktéž přihlásit předem a přinést oblíbeného plyšáčka a zubní kartáček. Pro děti od 2-6ti let(děti do 3let prosím pokud možno, přijít s rodiči).

JOGA PRO DĚTI

Joga je zdraví prospěšná aktivita. Malým dětem umožňuje zlepšit fyzickou kondici a zároveň ovlivňuje i jejich psychické myšlení. Tímto cvičením dítě protáhne celé své tělo a zklidní mysl. Je přizpůsobena pro věk 3-6let, probíhá v sále na karimatkách v kroužku ve formě zábavných her.

Joga pro děti je u nás taktéž vedena jako odpolední kurz, pro děti 3-6let v odpoledních hodinách.

ZÁBAVNÁ CVIČENÍ PRO BATOLATA S RODIČI

Jedná se o odpolední kurz pro rodiče s dětmi ve věku 1-3let s rodiči. Dítě se začlení do procesu, projde procesem socializace a pozná nové kamarády. Program je pestrý a vede ho zkušený pracovník, věnující se této věkové kategorii. Každý měsíc obměňujeme dané herní téma, začínáme vždy říkankou a dále se věnujeme rozvíjení kognitivních a senzo-motorických činností. Přihlášku naleznete v sekci zájmové kroužky.

Otvírání odpoledních kroužků bude vypsáno v aktualitách, otevření odpoledních kroužků pro veřejnost plánujeme od 9/2021.